Search results for "Shen Diao Xia Lu"
SERIES
78 / 78Shin Chou Kyou Ryo: Condor Hero

Shin Chou Kyou Ryo: Condor Hero

Shin Chou Kyou Ryo: Condor Hero
HD

Watch Shin Chou Kyou Ryo: Condor Hero full episodes online English sub. Other tiles Shen Diao Xia Lu Synopsis: Youka is a young 13-year-old boy. One day, his Uncle, Kakusei, has him follow in his steps of martial arts and has him study the art of Zenshinkyou. After being mistreated, Youka runs away Zenshinkyou. He […]